x close
Logo

Login (Deutsch) | Login (English) | Login (English-US)
Login (Français) | Login (Polski) | Login (Čeština)
Login (Español)

PriceAnalyzer

zapewnia szeroką gamę istotnych funkcjonalności analitycznych do identyfikacji korzyści cenowych i marżowych, zwiększenia przejrzystości i wsparcia optymalizacji różnego rodzaju warunków cenowych.

Architektura Płynna integracja z pakietem Price f(x) to:
Nowoczesna architektura PriceAnalyzer przekłada się na niezrównaną szybkość i elastyczność przy tworzeniu struktury danych, a także przy jej metodycznym porządkowaniu, wzbogacaniu oraz importowaniu. Zaawansowana architektura to również możliwość stosowania nieograniczonej liczby kaskad cenowych oraz porównań.

W PriceAnalyzer dostęp do złożonych, zbiorczych baz danych dostępny jest już z poziomu wykresu. Same wykresy mogą być w prosty sposób definiowane i modyfikowane poprzez funkcję „przeciągnij i upuść”.

PriceAnalyzer nie stawia ograniczeń — to dane definiują zakres i poziom analiz (drilldown).

 • Optymalizacja, symulacja i kalkulacja cen, rabatów i zniżek
 • Symulacje w oparciu o bieżące oraz zoptymalizowane modele cen
 • Spójna analiza danych w trakcie konfiguracji cen, symulacji oraz przygotowań do negocjacji

160311_price_analyzer

 

PriceAnalyzer wspiera definiowanie i realizację przyjętej polityki cenowej, zapewniając dane transakcyjne konieczne do kalkulowania i symulacji cen produktów i marż. Operacja w przeciwnym kierunku pozwala na analizę obecnych i symulację nowych metod zarządzania cenami, wspierając modelowanie wydajności i rentowności przedsiębiorstwa.

PriceAnalyzer umożliwia łatwą i bezpośrednią integrację (na poziomie meta) z programem MS-Excel.

Wykresy i raporty analityczne dostępne w PriceAnalyzer:

 • tabele danych (podobne do tabel przestawnych w MS-Excel)
 • wykresy punktowe
 • wykresy bąbelkowe
 • wykresy liniowe i kolumnowe
 • wykresy kołowe
 • wykresy przebiegu w czasie
 • analityka i porównanie cen typu kaskada cenowa
 • analityka podziału przychodów i marży
 • histogram
 • wykresy pudełkowe
 • mapa aktywności
 • dashboardy i wizualizacje

Co można zrobić przy pomocy modułu PriceAnalyzer:

 • Analiza danych,
 • identyfikacja korzyści cenowych,
 • segmentacja biznesowa na poziomie produktu i/lub klienta, regionu etc.,
 • obliczanie wskaźników efektywności (KPI),
 • zwiększanie przejrzystości,
 • analiza podjętych działań cenowych post factum (np. czy wzrost cen rzeczywiście spowodował wzrost rentowności),
 • wspomaganie symulacji i obliczanie nowych cen, etc.

Dla kogo przeznaczony jest ten moduł?

PriceAnalizer to świetne narzędzie dla:

 • Zarządzających marketingiem i cenami
 • Analityków cenowych i biznesowych
 • Specjalistów i menedżerów produktu
 • Działów kontrolingu i finansów
 • Regionalnych menedżerów sprzedaży

Co zawiera PriceAnalyzer

Proces ETL (ekstrakcja, transformacja i import danych), czyszczenie i wzbogacanie danych, dostępność wielu walut i jednostek miary, zdolność do pracy z dużą ilością danych (big data), raporty, wykresy i dashboard’y wg powyższej listy, hostowany SaaS wraz z niezbędnym sprzętem, serwis i wsparcie trzeciego stopnia oraz skalowalność systemu tj. możliwość rozbudowy w przypadku większego zapotrzebowania na zasoby sprzętowe lub potrzeby zewnętrznego programu.

Moduł dostępny jako niezależny produkt oraz w zestawie z pozostałymi modułami.

Dostępny jako samodzielny program oraz w zestawie z pozostałymi modułami.

Jak działa PriceAnalyzer?

Instalacja

 1. Szybkie określenie i stworzenie obrazu danych dostępnych w firmie.
 2. Definicja źródeł danych i zbiorczych baz danych (kostki danych do analizy) ze szczególnym naciskiem na możliwość definiowania różnych zbiorów danych.
 3. Opcjonalne czyszczenie i wzbogacanie danych wg logiki klienta lub w sposób zdefiniowany w programie Price f(x)
 4. Na koniec dane są przekazywane za pomocą programów do importu danych przez moduł IntegrationManager lub wtyczkę Price f(x) MS-Excel-Client.

Efekt

Łatwa do adaptacji i intuicyjna struktura analityczna dostępna od ręki.

Zastosowanie

Szybkie wykonanie lub modyfikacja predefiniowanych wykresów, intuicyjne określenie nowej struktury analitycznej, tworzenie szablonów wykresów i analiz oraz ich udostępnianie, możliwość zapisania preferencji użytkownika.

Jak mogę wypróbować PriceAnalyzer?

Wersja DEMO.
Zawiera dane fikcyjnej firmy zajmującej się produkcją i sprzedażą klopsików.

WYPRÓBUJ DEMO

PEŁNA wersja testowa.
Wypróbuj na własnym projekcie. Otrzymasz pełną wersję z podstawowym wsparciem instalacyjnym na 1 miesiąc BEZPŁATNIE.

TESTUJ BEZPŁATNIE

Zalety w porównaniu z rozwiązaniami konkurencji

 • Model SaaS — szybkie wdrożenie i jeszcze szybsze uruchomienie
 • Prosta konfiguracja za pomocą czytelnego interfejsu graficznego — nie wymaga umiejętności technicznych
 • Elastyczna architektura umożliwia szybkie zmiany i aktualizacje w dowolnym momencie
 • Moduł z zestawem dostępnych danych transakcyjnych jest gotowy do pracy operacyjnej w ciągu kilku godzin
 • Dowolne hierarchie i wymiary są wynikiem pracy na dostępnych danych — bez potrzeby wcześniejszego ustalania hierarchii czy też analizy wymiarów
 • Analiza różnych zbiorczych baz danych w jednym raporcie lub wykresie – nieograniczone możliwości analiz porównawczych
 • Nieograniczona liczba kaskadowych schematów cenowych na bazie produktu, klienta, regionu, grupy, etc.
 • Nieograniczona liczba elementów w wykresach porównawczych (schematy kaskadowe, kolumnowe, etc.)
 • Intuicyjne funkcjonalności typu „kopiuj i wklej” oraz „przeciągnij i upuść” do definiowania źródeł danych
 • Integracja z MS-Excel na poziomie metadanych poprzez wtyczkę
  Price f(x) MS-Excel-Client

Za co nasi klienci cenią PriceAnalyzer

PriceAnalyzer zapewnia szeroką gamę istotnych funkcjonalności analitycznych,
które służą identyfikacji korzyści marżowych i/lub cenowych,
zwiększenia przejrzystości i wsparcia optymalizacji
różnego rodzaju warunków cenowych.

 • Szybkość i samodzielność dla użytkownika biznesowego bez zależności od działu IT lub
  Price f(x)
 • Ultraszybka implementacja i łatwość użytkowania
 • Wydajność
 • Elastyczność definiowania, instalacji i wprowadzania każdej kolejnej zmiany do określonych na wstępie wymagań

Przetestuj BEZPŁATNIE na swoim projekcie

Kliknij > Wypełnij krótki formularz > Testuj przez miesiąc BEZPŁATNIE

WYPRÓBUJ TERAZ